ปิด-เบี่ยงปรับปรุงจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35แยกต่างระดับบางขุนเทียนพระราม 2

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 แจ้งปิด - เบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อเตรียมพื้นที่ขยายไหล่ทาง และเพิ่มช่องจราจรในโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ตอน 1 และ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างตอน 1 ปิดการจราจรช่องทางขนานฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร ที่ กม.11+000 - 13+200 และดำเนินการลงทรายบริเวณร่องแบ่ง เพื่อเตรียมขยายไหล่ทางและเพิ่มช่องจราจรทางขนานฝั่งขาเข้า ที่ กม.10+000 - 13+300 และฝั่งขาออก ที่ กม. 12+200 - 13+300

2. โครงการก่อสร้างตอน 2 ปิดการจราจรช่องทางขนานฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร ที่ กม. 15+000 - 17+200 และดำเนินการลงทรายบริเวณร่องแบ่ง เพื่อเตรียมขยายไหล่ทางและเพิ่มช่องจราจรทางขนานฝั่งขาเข้า - ออก ที่ กม.15+000 - 16+500

กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องผ่านพื้นที่ก่อสร้างโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือน และขับรถด้วยความระมัดระวังตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง โทร. 0-2354-0037 (ในวันและเวลาราชการ)

17/7/2561  ฐานเศรษฐกิจ (17 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน