ดันรถไฟฟ้าตจว. ภูเก็ตประมูลก่อน-เชียงใหม่รอปี’63

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้ารางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าขณะนี้ได้มีการดำเนินการทำการศึกษาแล้วเสร็จพร้อมสรุปเลือกแนวทางก่อสร้างตามที่สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้เสนอมาคือโครงข่าย A วงเงินประมาณ 86,000 ล้านบาท มีโครงสร้างทางวิ่งผสมบนดิน และใต้ดินร่วมกัน เนื่องจากสภาพพื้นผิวถนนในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีลักษณะแคบ และยังเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมรอบคูเมืองและเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เอาไว้ดังเดิม

ส่วนด้านการเวนคืนพื้นที่นั้นจะมีการเวนคืนจำนวนไม่มากเพื่อก่อสร้างทางขึ้น และทางลงไปยังสถานีใต้ดิน ส่วนรูปแบบการบริหารจราจรนั้นในช่วงของการดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีการประสานงานร่วมมือกับทางท้องถิ่นจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อปรับผังการจราจร

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการเปิดให้เอกชนร่วมทุน(PPP) และในส่วนของร่างเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา(TOR) ก็ใกล้เสร็จแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวที่ปรึกษาโครงการได้ภายในปีนี้ รวมถึงคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในปี 2563 โดยรฟม.จะดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวในส่วนของสายสีแดงก่อน และต่อจากนั้นจะก่อสร้างสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินตามลำดับ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีทั้งหมด 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 35 กม. ได้แก่ 1.สายสีแดง 12.54 กิโลเมตร เส้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์-ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหางดง 2.สายสีเขียว 11.92 กิโลเมตร เส้นทางสี่แยกรวมโชค-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ3.สายสีน้ำเงิน 10.45 กิโลเมตร เส้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่-ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา คาดจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี รวมถึงมีแผนที่จะก่อสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำปิงในส่วนของสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินอีกด้วย

อย่างไรก็ตามทาง สนข.ได้ศึกษาแนวทางการลงทุนแบบประชารัฐโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนงานก่อสร้างประมาณ 100,000 ล้านบาท และให้เอกชนลงทุนงานระบบรวมถึงการจัดซื้อรถไฟฟ้าพร้อมรับความเสี่ยงการบริหารโครงการ และยังมีแนวคิดเปิดกว้างให้เอกชนลงทุนก่อสร้างศูนย์ซ่อม และควบคุมการเดินรถ (Depot) รวมถึงการลงทุนก่อสร้างพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี (TOD : Transit Oriented Development) เพื่อให้คุ้มค่าแก่การลงทุนโครงการและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มีรายงานจาก รฟม. แจ้งว่าในส่วนของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) คาดว่าจะเปิดประมูล และได้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในช่วงปลายปี 2562 หลังจากนั้นในต้นปี 2563 จะเริ่มการก่อสร้างโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากระบบรถไฟ และมีจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ทางเหนือของห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต (บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ห่างจากห้าแยกฉลองประมาณ 200 เมตร) มีสถานีจำนวน 24 สถานี รวมระยะทางประมาณ 58.5 กิโลเมตร มีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการประมาณ 39,406 ล้านบาท เปิดบริการปลายปี 2566

16/7/2561  แนวหน้า (16 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน