คืบหน้าก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2 “ไพรินทร์” ลุยเฟส 3,4 เสร็จปี’64 รับได้90ล้านคน/ปี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ณ สำนักงานบริหารการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ นายไพรินทร์มอบนโยบายให้ ทอท. เร่งรัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี และการให้บริการเที่ยวบิน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยาน รวมทั้งมีระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เชื่อมต่อไปยังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 83.01 อาคารสำนักงานสายการบิน ที่จอดรถด้านทิศตะวันออก

ส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ระบบสาธารณูปโภค มีความคืบหน้าร้อยละ 38.85 ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

ทั้งนี้ โครงการฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โครงการฯ ระยะที่ 4 ประกอบด้วย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารที่จอดรถ ซึ่งเมื่อโครงการฯ ระยะที่ 3 และ4 แล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2564 คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงขึ้นถึง 90 ล้านคนต่อปี และการให้บริการเที่ยวบิน 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

20/7/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน