เดินทางสร้างทางลัดศูนย์ราชการฯออกวิภาวดีฯ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เตรียมตอกเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อถนนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพิ่มทางลัดแจ้งวัฒนะ- ย่านศูนย์ราชการ ออกถนน วิภาวดีฯ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) เขตหลักสี่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายจักกพันธุ์  เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาวประมาณ 891 ม. เขตทางกว้างประมาณ 16.5-19.0 ม. และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด โดยมีสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงในการนำสายไฟฟ้าลงดิน สำหรับการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร ได้วางท่อระบายน้ำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นถนน เพื่อเตรียมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งก่อสร้างนั่งร้าน เพื่อเตรียมตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาด ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงหน้าศูนย์การข่าวสันติบาลแล้วเสร็จ 4 ช่องจราจร

ส่วนบริเวณคลองบางตลาด ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร รวมทั้งก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน และช่วงที่ 3 จากคลองบางตลาดถึงซอยแจ้งวัฒนะ 7 ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นถนน เพื่อเตรียมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 25% ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนช่วยย่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นายจักกพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตแนวการก่อสร้างและบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ำริมคลองเปรมประชากร รวมทั้งหมด 43 หลัง จึงทำให้โครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้าเกินสัญญาที่กำหนดไว้ ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของบ้านให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและความจำเป็นในโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไป สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 แปลง บริเวณคลองบางตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากไม่ได้เป็นบ้านรุกล้ำ โดยสำนักการโยธาและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เจรจาปรองดองกับเจ้าของบ้านบริเวณดังกล่าว ส่วนบริเวณคลองเปรมประชากร ซึ่งมีบ้านรุกล้ำคลอง จำนวน 6 หลัง ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านยินยอมและให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไปหมดแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างนั่งร้านเตรียมดำเนินการตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากร รวมทั้งย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ในแนวเขตโครงการก่อสร้างออกไป

2/9/2561  เดลินิวส์ (2 กันยายน 2561)

ผู้สนับสนุน