“ไพรินทร์” เร่งเจ้าท่าพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมฝั่งตะวันออกและตะวันตก “จุกเสม็ด-ปากน้ำปราณ”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน (East-West Ferry) จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายไพรินทร์ได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน พบว่าท่าเทียบเรือทางด้านตะวันตกของอ่าวไทยมีจำนวนค่อนข้างน้อยและมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทางด้านฝั่งตะวันออก

การเพิ่มจำนวนท่าเทียบเรือด้านตะวันตก จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยระหว่างพัทยา-หัวหิน เป็นหนึ่งในท่าเทียบเรือด้านตะวันตกที่เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งอ่าวไทย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง

โดยเปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 ปี ซึ่งในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 60,000 คน/ปี จากนั้น นายไพรินทร์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเรือเฟอร์รี่ ณ ท่าเรือเขาตะเกียบ และไปดูพื้นที่บริเวณปากน้ำปราณ และได้มอบนโยบายให้กรมเจ้าท่า (จท.) ดำเนินการดังนี้

1.พิจารณาดำเนินการจัดจุดให้บริการห้องน้ำสาธารณะ ณ บริเวณท่าเทียบเรือเขาตะเกียบ

2.เร่งรัดดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือเขาตะเกียบ เพื่อป้องกันไม่ให้การเดินเรือเฟอร์รี่หยุดชะงัก เนื่องจากสภาพร่องน้ำบริเวณดังกล่าว มีอัตราการทับถมของตะกอนค่อนข้างเร็ว ทำให้ร่องน้ำเกิดการตื้นเขินได้ง่าย อาจส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและความปลอดภัยของผู้โดยสาร

3.พิจารณาหาแนวทางประชาสัมพันธ์การให้บริการเรือเฟอร์รี่เส้นทางพัทยา-หัวหิน เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยให้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4.พิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าเรือขนาดเล็กเพิ่มเติม เพื่อให้ความสะดวกแก่ชาวประมงในพื้นที่บริเวณปากน้ำปราณ

5.เร่งรัดการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย ระหว่างท่าเรือจุกเสม็ด-ปากน้ำปราณ ให้แล้วเสร็จตามแผน

6/3/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (6 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน