GPSC โชว์กำไรไตรมาสแรก 922 ล้านบาท

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

GPSC เผยไตรมาส 1 กำไรโตขึ้น 62% อยู่ที่ 922 ล้านบาท มาจากรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ ที่เดินเครื่องเต็มที่ทั้งสองระยะ ส่วนแผนธุรกิจปีนี้พร้อมเดินหน้าลงทุนรับลูกค้ากลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2561 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 5,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 5,366 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น7% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน 922 ล้านบาท ปรับตัว 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 750 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากในไตรมาส 1 นี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ (IRPC-CP) ซึ่ง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ที่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มกำลังการผลิตทั้งสองระยะในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ไตรมาส 11/2561 บริษัทฯ สามารถรับรู้กำไรจากการดำเนินการผลิตของ IRPC-CP เต็มทั้งสองระยะตลอดทั้งไตรมาส

รวมทั้งการที่บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าประเภทโคเจเนอเรชัน ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายเติมชัยกล่าวต่อไปว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่ม ปตท. และลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดที่จะมีการขยายตัวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ที่ได้มีการประกาศแผนการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีทั้งขั้นต้นและขั้นปลายใน 5 ปี ส่งผลให้ GPSC ยังมีโอกาสทั้งในด้านการลงทุนและการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเจรจาโอกาสเพิ่มเติมในการขยายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ สัญญาเดิม และสัญญาใหม่ในอนาคตอีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพการเป็นแกนนำในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.

นอกจากนี้ บริษัทฯ เร่งทำการศึกษาและพิจารณาแผนการลงทุนในนิคมฯ มาบตาพุดและนิคมฯ อื่นๆ เพื่อให้ทันความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ EEC

7/5/2561  MGR Online (7 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน