เปิดประมูลไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน12พ.ย.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นับถอยหลัง 12 พ.ย. เอกชนยื่นซองประมูล รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน เผยกำลังเร่งเคลียร์คำถามอีก 100 ข้อ

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การรถไฟฯ กำลังเร่งตอบคำถามจำนวน 626 คำถาม จากภาคเอกชนทั้ง 31 บริษัท ที่ได้ทำการซื้อซอง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา งบประมาณ 2.15 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะถามด้านการเงินการลงทุน ร่างสัญญาร่วมลงทุน การก่อสร้าง การเดินรถ รวมไปถึงข้อกำหนดของ รฟท. ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี งานโยธา งานระบบรถไฟ และเทคโนโลยี  ซึ่งขณะนี้ตอบไปได้เกินครึ่งแล้วเหลืออยู่ 100 กว่าคำถาม คาดจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้  เพื่อให้เอกชนได้เตรียมความพร้อมที่จะมายื่นข้อเสนอ

ตามที่รถไฟฯ กำหนด ภายในวันที่ 12 พ.ย.เวลา 09.00-15.00 น.นี้ นายวรวุฒิ กล่าวต่อว่า สำหรับการพิจารณาข้อเสนอของแต่ละบริษัท เบื้องต้นต้องดูจำนวนบริษัทผู้ยื่นซองก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใด หากมีการจับกลุ่มยื่นเข้ามามากกว่า 10 กลุ่ม การพิจารณาก็ต้องใช้เวลาสักระยะ ประมาณ 1 เดือน ซึ่งต้องพิจารณาอีกครั้ง และคาดว่าจะสามารถประกาศตัวผู้คัดเลือกภายในธ.ค.61 หลังจากนั้นจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในต้นปี 62  จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี  เปิดให้บริการ ปี67  สำหรับการยื่นข้อเสนอนั้นผู้ยื่นจะต้องมี หนังสือมอบอำนาจ หลักประกัน และหลักฐานการซื้อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหลักประกันซองพร้อมกับการซื้อซองเอกสารข้อเสนอ มูลค่า 2,000 ล้านบาท และต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอให้แก่ รฟท. เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ที่สำนักงานโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์มักกะสัน และกำหนดให้เปิดซองผู้ยื่นข้อเสนอวันที่ 13 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน

ส่วนเอกสารการคัดเลือกเอกชนนั้นจะ มีทั้งหมด 4 ซอง ได้แก่ ซองที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป ที่มีเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไป ,เอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติด้านการเงิน และเอกสารข้อเสนอด้านประสบการณ์ ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ,โครงสร้างองค์กรและความสามารถของบุคลากรในการบริหารงานรวมถึงแผนงานรวม , แนวทางและวิธีการดำเนินงาน และความสอดคล้องของซองเอกสารด้านเทคนิคงานโยธา , แนวทางและวิธีการดำเนินงาน ,รวมถึงงานเทคนิค  เป็นต้น  ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน ได้แก่ บัญชีปริมาณงาน ,การคำนวณผลตอบแทนทางการเงินของโครงการตลอดอายุดของสัญญาร่วมทุน และการคำนวณผลประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับและการขอรับเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ และซองที่ 4 ข้อเสนออื่นๆในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ อย่างไรก็ตามสำหรับ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารให้กับรฟท.ในวันที่เข้าทำสัญญาร่วมทุนเป็นมูลค่าเท่ากับ 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนของเอกชนคู่สัญญา

1/11/2561  เดลินิวส์ (1 พฤศจิกายน 2561)

ผู้สนับสนุน