ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

สยามลวดเหล็กฯ ร่วมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนวัดเชิงเนิน นำผลกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมการออม และ เปิดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของคนในชุมชน สำหรับนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School-BIRD) จัดทำโครงการดูแลและ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปและไข่ไก่ มอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองตาเสี่ยง และชุมชนบ้านเชิงเนิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ลงข่าววันที่ 1/2/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน