ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ดันหลักสูตรทางวิชาการ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบสายสัญญาณและโครงข่ายสัญญาณ นำโดย ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณชไมพร รัตน์นราทร Product Manager ในนามตัวแทน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ลงข่าววันที่ 8/2/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน