ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอส. ซุปเปอร์เคเบิ้ล ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงให้การสนับสนุนแผงตัวอย่างสายไฟ และสื่อในการเรียนการสอนให้กับ ‘‘ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ’’ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามกิจกรรมดีๆกับสายไฟเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล ได้ที่
Call center : 02-4494770, 02-4494757-64
Web : www.ssupercable.com
Facebook : S.Supercable
IG : SSupercable
Line : SSupercable

ลงข่าววันที่ 11/5/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน