ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัทสายไฟเอส. ซุปเปอร์ ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

จัดทำแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้า มอบให้ การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 18 เขต เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง ได้นำแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้า ไปให้ข้อมูลกับประชาชน ในเขตพื้นที่ต่างๆ ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกวิธี และได้ได้มาตรฐาน ที่สำคัญเพือแนะนำ วิธีการใช้งานสายแต่ละประเภท ให้ถูกต้อง ปลอดภัยกับการใช้งาน ^^
Call center : 02-4494770, 02-4494757-64
Web : www.ssupercable.com
Facebook : S.Supercable
IG : SSupercable
Line : SSupercable

ลงข่าววันที่ 11/6/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน