info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

รถไฟสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต วุ่น

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟชานเมืองช่วงบางซื่อ-รังสิต ว่า มีกำหนดที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2564 แต่เนื่องจากผู้รับจ้างขอยื่นขยายสัญญาการก่อสร้างออกไปอีกเป็น 1,122 วัน ทางคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลจึงได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาให้ ซึ่งตนรอรับการรายงานจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ก่อน

ส่วนที่ระบุว่า จะเปิดให้บริการในปี 2566 นั้น เป็นเพียงกรอบระยะเวลาที่การรถไฟฯกำหนดขึ้น และเป็นกรณีที่ช้าที่สุด แต่จากการรายงานของกรมขนส่งทางราง(ขร.) นั้น เมื่อพิจารณากรอบเวลาการขยายสัญญาแล้วสามารถลดบางขั้นตอนได้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้ก่อนปี 2566

รมว.คมนาคมกล่าวว่า ในประเด็นที่หากผู้รับจ้างขอขยายสัญญา และมีการเพิ่มวงเงินประมาณ 10,345 ล้านบาทนั้น ได้มอบหมายให้ทางการรถไฟฯไปตรวจสอบว่าวงเงินที่ผู้รับจ้างขอเพิ่ม10,345 ล้านบาทนั้น มีความจำเป็นต้องทำหรือไม่และต้องใช้งบประมาณจากแหล่งใดเพราะเดิมใช้เงินกู้จากองค์การความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) แต่ตอนนี้ต้องใช้งบประมาณปกติ

โดยในสัปดาห์หน้าจะจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปว่า จะเปิดให้บริการได้เมื่อใดจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก

มีรายงานแจ้งว่า สำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในระหว่างการก่อสร้าง มีสาเหตุสำคัญจากการล่าช้าในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค แนวท่อก๊าซ การบุกรุกพื้นที่ ทำให้ส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนผู้รับงานเข้าพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าไปด้วย เป็นที่มาซึ่งจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างให้เอกชน ส่วนล่าสุดคือกรณีการระบาดของโควิด-19

20/7/2563  แนวหน้า (20 กรกฎาคม 2563)

Youtube Channel