info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

CB เสือปืนไวตั้งแผนก “workplace strategy” รับมือจุดเปลี่ยนตลาดสำนักงานให้เช่า

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการใช้พื้นที่สำนักงานอย่างไรนั้น ยังคงไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายในหลายแวดวงธุรกิจ ซีบีอาร์อีที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์เผยผู้เช่าจะพิจารณาทบทวนบทบาทใหม่ของพื้นที่สำนักงานในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับการทำงานร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมขององค์กรโดยต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน ที่สำคัญการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจในช่วงหลายปีต่อจากนี้

นายชาญวิชญ์ พสุวัต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการออกแบบโครงการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) ตลาดอาคารสำนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมุมมองของบริษัทต่าง ๆ ในเรื่องพื้นที่ทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยช่วงก่อนปี 2558 ความต้องการลูกค้าส่วนใหญ่มุ่งเน้น “การขยายพื้นที่สำนักงาน” โดยใช้งบประมาณเป็นตัวกำหนด

ขณะที่ช่วงปี 2558-2562 แนวโน้มเปลี่ยนไปสู่ “การใช้งบประมาณให้คุ้มค่า” โดยลูกค้า 53% ทบทวนว่าจะสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่สำนักงานที่มีอยู่เดิมแทนการขยายพื้นที่ได้อย่างไร

และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา การควบคุมค่าใช้จ่ายและการลดความเสี่ยงคือปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเช่าพื้นที่สำนักงาน คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 แนวโน้มการทำงานจะเปลี่ยนไป โดยมีการผสมผสานการทำงานนอกพื้นที่สำนักงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ในปี 2563 แม้จะมีการตั้งคำถามต่อความจำเป็นของการมีพื้นที่สำนักงานจากการที่พนักงานมีประสบการณ์ใน “การทำงานนอกสำนักงาน” หรือ WFH-work from home ครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่เมื่อกลับมาสู่การทำงานตามปกติ ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานก็ยังคงไม่ได้ทิ้งแนวคิดเรื่องการใช้พื้นที่สำนักงาน หากแต่ต้องสร้างความมั่นใจว่าสามารถใช้พื้นที่สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นไปอีก โดยต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในการใช้พื้นที่สำนักงานอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ทีมกลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน (Workplace Strategy) ของซีบีอาร์อีมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ในการใช้พื้นที่สำนักงาน ปัจจุบันบริษัทต่างๆ กำลังจัดลำดับความสำคัญเชิงธุรกิจของตนเองใหม่ และมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่สำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่พื้นที่การเช่าและความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กร ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ การทำงาน และความต้องการใช้พื้นที่ของบริษัทเป็นหลัก

“ฟังก์ชั่นสำนักงานในอนาคตจะเปลี่ยนจากพื้นที่แบบดั้งเดิมไปสู่พื้นที่ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รูปแบบออฟฟิศแบบผสมผสานหรือไฮบริด สิ่งที่องค์กรจะหันไปให้ความสนใจในปี 2564 คือการทำให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้พื้นที่สำนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความยืดหยุ่นให้กับพื้นที่สำนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น”

สอดคล้องกับ นางสาวรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2563 ตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ มีการควบรวมพื้นที่หรือลดขนาดพื้นที่สำนักงานสูงสุด 30% ในบางกลุ่มธุรกิจ อาทิ โฆษณา การแพทย์ ยานยนต์ และกฎหมาย

ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซและโลจิสติกส์มีการขยายพื้นที่สำนักงานสูงสุดถึง 100% ขณะที่ธุรกิจด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมีการขยายตัว 200% เป็นผลจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจออนไลน์ในปีที่แล้ว

“ตลอดปี 2563 บริษัทส่วนใหญ่พิจารณาทบทวนแผนพื้นที่สำนักงานของตนเองใหม่ และชั่งน้ำหนักว่าจะเลือกต่ออายุสัญญาเช่าที่อาคารเดิมหรือย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไม่ว่าเลือกตัดสินใจแบบใดเทรนด์การใช้พื้นที่สำนักงานต้องตอบสนองความต้องการขององค์กรและบุคลากรที่ใช้สถานที่ รวมทั้งต้องมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด”

5/1/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (5 มกราคม 2564)

Youtube Channel