info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

กรมราง ชงสภาพัฒน์ ดัน รถไฟทางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“กรมราง” สั่ง รฟท.ชงสภาพัฒน์เดินหน้ารถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย พร้อมเร่งรัดรถไฟทางคู่เฟสแรก ดึง MR-MAP บูรณาการร่วมกัน

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่ และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นำเสนอการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการประชุมติดตามนโยบายในช่วงที่ผ่านมา

เบื้องต้นให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย โดยดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และสำนักงบประมาณ ให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม กรมราง ชงสภาพัฒน์ ดัน รถไฟทางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม่ ซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินการตามผลการประชุมติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงการรถไฟทางคู่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 การนำแนวคิดเรื่อง MR-MAP มาพิจารณาร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 และทางสายใหม่ การจัดทำแผนการดำเนินงานในรายละเอียด รูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟช่วงที่ผ่านตัวเมือง จุดตัดทางรถไฟที่ต้องกำหนดรูปแบบมาตรฐาน และการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟกับสถานีขนส่งสินค้ารวมทั้งติดตามความคืบหน้าการทบทวนกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร – ชุมทางถนนจิระ

20/5/2564  ฐานเศรษฐกิจ (20 พฤษภาคม 2564)

Youtube Channel