info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

ND เผยโครงการสร้างถังเก็บน้ำมันอากาศยานคืบหน้า 56% เร็วกว่าแผน 13%

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

IND อัพเดท งานก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันคลังสุวรรณภูมิ คืบหน้า 13% เร็วกว่าแผน คาดส่งมอบงานตามกรอบเวลาของสัญญา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND กล่าวว่า โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ภาพรวมการก่อสร้างขณะนี้ มีความคืบหน้า 56.57% เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 13.28%

โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญการ อยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน บริเวณพื้นถัง และการประกอบผนังถังซึ่งปัจจุบันแล้วเสร็จ 2 ชั้น จากทั้งหมด 8 ชั้น พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันน้ำมัน

ทั้งนี้ การประกอบผนังถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ทีมวิศวกร ได้กำหนดให้ขึ้นโครงสร้างทุกส่วนมาจากโรงงาน ก่อนเคลื่อนย้ายนำมาประกอบขึ้นรูปที่หน้างาน เพื่อความรวดเร็ว รวมทั้ง ดำเนินการก่อสร้างแนวกำแพงกันน้ำมัน บริเวณฐานถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคู่ไปพร้อมกับการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

โดยมีขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15 ล้านลิตร มูลค่าโครงการ 382 ล้านบาท รวมเวลาการออกแบบพร้อมก่อสร้าง 18 เดือน ณ สถานีจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการใช้น้ำมันอากาศยานที่เพิ่มสูงขึ้นของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อันเนื่องมาจากการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 ในปี 2565 และการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 (รันเวย์ 3) ที่จะแล้วเสร็จในปี 2567

โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโครงการออกแบบและก่อสร้าง กับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานดอนเมือง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 การออกแบบ รวมทั้งการวางระบบโครงสร้าง เช่น การตอกเสาเข็ม และหล่อฐานราก ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนไปแล้ว เมื่อปี 2563

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เบื้องต้นส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการฯเล็กน้อย โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจหาโควิด-19 และแสดงผลการตรวจทุกเมื่อเข้า-ออกโครงการฯ พร้อมทั้งเร่งรัดแผนงานในส่วนที่สามารถทำงานล่วงหน้าได้เพื่อลดปัญหาในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

“บริษัทฯ คาดว่าจะส่งมอบงานตามกรอบเวลาของสัญญาได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ ” นายรัฐวิชญ์ กล่าว

25/5/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (25 พฤษภาคม 2564)

Youtube Channel