info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

ลงทุนEECคึกคัก กนอ.จ้าง มารีนไทย คุมท่าเรือมาบตาพุด

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 กนอ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเรือฯ มาบตาพุด ระหว่าง กนอ. และบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด การจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการท่าเรือฯ มาบตาพุด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของภาครัฐ 10 ปีไปจนถึงปี2572 ต่อไป

ทั้งนี้บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมและบริหารจัดการคนประจำเรือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอู่ต่อ-ซ่อมเรือ อุปกรณ์เรือ และกลุ่มธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรือสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป สินค้าน้ำมัน เคมีและแก๊ส รวมถึงการบริหารจัดการระบบคลังเก็บสินค้า ซึ่งบริษัทถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าเรือ มีความพร้อมในการดำเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคทางทะเล การบำรุงรักษา รวมถึงมีความพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัยสามารถบริหารจัดการท่าเรือฯ มาบตาพุดได้ตามวัตถุประสงค์ของ กนอ. ที่ต้องการพัฒนาให้ท่าเรือแห่งนี้ เป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ปัจจุบัน ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีท่าเทียบเรือให้บริการ 12 ท่า ประกอบด้วย ท่าเรือสาธารณะ 3 ท่า ได้แก่ บริษัท ไทยคอนเน็คทิวิตีเทอมินอล, บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินอล และ ท่าเรือฯมาบตาพุด ท่าเรือเฉพาะกิจ 9 ท่า ได้แก่ บริษัท เอ็นเอ็ฟซี, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3, บริษัท มาบตาพุดแท้งค์เทอร์มินอล, บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์, บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี, บริษัท พีทีที แทงค์ เทอมินัล, และ บริษัท เทอร์มินอล รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ในวันเดียวกัน นายออสติน ตันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวนเจอร์ โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทยสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตมาตลอดในระยะ 4 ทศวรรษ ในส่วนของบริษัทเองได้นำร่องลุยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในบางแสน ชลบุรี พื้นที่เขตอีอีซี แล้ว

ขณะที่ นายเรย์ เฮง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เวนเจอร์ โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวถึงศักยภาพทำเลบางแสนว่า บางแสนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพฯ และพัทยา มีชายหาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ค่าครองชีพไม่สูงมากเมื่อเทียบกับพัทยา ทั้งยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำมีแหล่งการศึกษา และแหล่งงานบางแสนจึงเป็นเมืองที่มีโอกาสของการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเป็นพื้นที่อีอีซี ที่โครงการนี้จะมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในพื้นที่กว่า 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

17/1/2563  แนวหน้า (17 มกราคม 2563)

Youtube Channel