info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

เปิดโผ 41 บิ๊กโปรเจ็กต์ 1.7 แสนล้าน ”คมนาคม” ชงครม.สัญจรนราธิวาสเคาะงบสร้างปี64-67

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จ.นราธิวาส (ครม.สัญจร)วันที่ 20-21 ม.ค.2563กระทรวงจะเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการลงทุนในปี 2564 มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 41 โครงการ วงเงิน 170,665 ล้านบาท จะผูกพันงบประมาณปี 2564 จำนวน 34,133 ล้านบาท ปี2565 จำนวน 51,199 ล้านบาท ปี2566 จำนวน 51,199 ล้านบาทและปี2567 จำนวน 34,133 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นโครงการของกรมทางหลวง เป็นโครงการรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และมอเตอร์เวย์เชื่อมการคมนาคาและระบบโลจิสติกส์ และแก้ปัญหาการจราจร

ประกอบด้วย 1.ขยาย4 ช่องจราจร ถนนสาย365 ถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ วงเงิน 1,150 ล้านบาท 2.ขยาย 4 ช่องจราจรถนน3481 สายคลองหลวงแพ่ง-อ.บางน้ำเปรี้ยว

@ชงสร้าง 3 มอเตอร์เวย์

3.มอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ วงเงิน 55,825 ล้านบาท 4.ส่วนต่อขยายโทลล์เวย์ช่วงรังสิต-บางปะอิน วงเงิน 26,600 ล้านบาท 5.มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว วงเงิน 18,720 ล้านบาท

6.ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก วงเงิน 3,200 ล้านบาท 7.ขยาย 6 ช่องจราจรถนนเพชรเกษม สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง วงเงิน 1,300 ล้านบาท

8.ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข11 สายอ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอนไตตาล-เขาทราย วงเงิน 3,000 ล้านบาท 9.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4 สายบ.ตำหนัง-แยกโคกเคียน วงเงิน 1,350 ล้านบาท

10.ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข202สายอ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร วงเงิน 1,110 ล้านบาท 11.ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข202 สายบ.น้ำปลีก-หยองผือ วงเงิน 1,940 ล้านบาท

12.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข229 สายอ.มัญจาคีรี-แยกช่องสามหมอ วงเงิน 1,130 ล้านบาท 13. ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข290กับทางหลวงหมายเลข304 วงเงิน 1,580 ล้านบาท

14.ก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข24กับทางหลวงหมายเลข224หรือแยกโชคชัย วงเงิน 1,000 ล้านบาท 15.ขยาย 6 จราจร ทางหลวงหมายเลข 37 สายชะอำ-อ.ปราณบุรี หรือทางเลี่ยงเมืองหัวหิน วงเงิน 2,600 ล้านบาท

16.ขยาย 4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนอ.แม่สรวย-บรรจบทางหลวงหมายเลข1 วงเงิน 1,900 ล้านบาท

17.ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข2169สายยโสธร-อ.เลิงนกทา วงเงิน 1,700 ล้านบาท 18.ขยาย4 ช่องจราจร สายเชียงใหม่-อ.แม่จัน ตอนอ.ฝาง-อ.แม่สาย วงเงิน 1,000 ล้านบาท

19.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข2039 สายอ.น้ำพอง-อ.กระนวน วงเงิน 1,500 ล้านบาท 20.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4006สายบ.น้ำยืน-บ.หาดยาย วงเงิน 1,400 ล้านบาท

@ขยาย 8เลนบางบัวทอง-บางคูวัด

21.ขยาย 8 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 สายแยกบางบัวทอง-แยกบางคูวัด วงเงิน 1,250 ล้านบาท 22. ขยาย4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข1202 สายพะเยา- บ.สันต้นแหน วงเงิน 1,100 ล้านบาท

23.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 205 สายอ.เทพสถิตย์-อ.บำเหน็จณรงค์ วงเงิน 1,360 ล้านบาท 24.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-อ.เชียงของ วงเงิน 1,000 ล้านบาท

25.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข42สายคลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโกลก วงเงิน1,300 ล้านบาท 26.ขยาย4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 212 สายอ.บุ่งคล้า-อ.บ้านแพง วงเงิน 1,450 ล้านบาท

27.ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 44 บ.วังจา-บ.นาเหนือ วงเงิน 1,900 ล้านบาท 28.ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข9บบางเตย-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 บ.บ้านแพ้ว วงเงิน 4,740 ล้านบาท

29.ขยาย4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอนบ.ศรีมงคล-อ.บึงสามพันวงเงิน 1,000 ล้านบาท 30.ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก วงเงิน 3,450 ล้านบาท

@ขยายคู่ขนานลอยฟ้าถึงพุทธมณฑลสาย4

31.ก่อสร้างทางยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข338 และต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วงพุทธมณฑลสาย3-4 วงเงิน 5,600 ล้านบาท

32.ขยาย 4ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2109 สายคำแก่นคูณ-เขื่อนอุบลรัตน์ วงเงิน 1,000 ล้านบาท 33.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4009 สายอ.เวียงสระ-บ.บางหล่อ วงเงิน 1,420 ล้านบาท

34.ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 222 สายอ.พังโคน-หนองแวง วงเงิน 1,500 ล้านบาท 35.ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2 วงเงิน 1,800 ล้านบาท

@ผุดถนนใหม่เชื่อฝวงแหวนตะว้นตก-ตะวันออก

36.ขยาย 6 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 204 ทางเลี่ยงเมืองนครราชศรีมา วงเงิน 1,000 ล้านบาท 37.ก่อสร้างถนนเชื่อมวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออก-ทางหลวงหมายเลข32 วงเงิน 2,210 ล้านบาท

38.ก่อสร้างถนนเชื่อมวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออก-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก วงเงิน 2,800 ล้านบาท

39.ปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.เฉลิมพระเกียรติ วงเงิน 1,300 ล้านบาท 40.ขยาย4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 21 สายอ.หล่มเก่า-เลย วงเงิน 2,000 ล้านบาท และ41.ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงของ วงเงิน 1,100 ล้านบาท

19/1/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (19 มกราคม 2563)

Youtube Channel