อุโมงค์เชื่อมผืนป่า “กบินทร์บุรี-ปักธงชัย” เสร็จ ธ.ค.นี้ “ไพรินทร์” จี้ทางหลวงศึกษาอุบัติเหตุ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมผืนป่าสายอำเภอกบินทร์บุรี-อำเภอปักธงชัย ของโครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าและการขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304

ซึ่งโครงการนี้กรมทางหลวงเห็นความสำคัญในการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงคมนาคมที่สำคัญ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 ควบคู่กับการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าบริเวณ กม.191+860.000 – 195+465.000 และ กม.207+760 – 223+269.000 ให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 19 กิโลเมตร เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น และเชื่อมต่อผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน

โดยแบ่งการก่อสร้าง ดังนี้

1) โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) ระยะทาง 3.45 กม. กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561

2) โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 1) ระยะทาง 8.8 กม. กำหนดแล้วเสร็จ พ.ค. 2562

3) โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 2) ระยะทาง 6.7 กม. กำหนดแล้วเสร็จ พ.ย. 2562

นายไพรินทร์ได้มีข้อสั่งการ ให้ดูแลพื้นที่เขตทางถนนไม่ให้มีการล่วงล้ำพื้นที่เขตทาง โดยใช้มาตรการการเตือนและระเบียบกฎหมายการจัดเขตทางหลวง

การดำเนินงานก่อสร้างฯ ต้องให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบจัดการภายในอุโมงค์ทางเชื่อมผืนป่า โดยให้กรมทางหลวงศึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอุโมงค์จากกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

และเน้นย้ำเรื่องการให้ความสำคัญในทางสัตว์ข้าม และการอนุรักษ์ ส่งเสริมระบบนิเวศน์ของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

7/5/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (7 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน