สนามบินอุบลฯ เร่งปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร เสร็จ ก.พ. 62

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“กรมท่าอากาศยาน” เผยติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน สนามบินอุบลราชธานีเสร็จแล้ว ระบุปี 61 มีแผนขยายสนามบินอุบลราชธานี วงเงินกว่า 322 ล้าน โดยเหลือติดระบบลำเลียงกระเป๋าและเครื่องตรวจระเบิด งบกว่า 148 ล้านจะเสร็จ ต.ค. 61 ขณะที่การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเสร็จ ก.พ. 62 จะทำให้ผู้โดยสารสะดวกมากขึ้น

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี ว่าแผนการดำเนินงานในปี 2561 ได้แก่ โครงการติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ในวงเงินงบประมาณ 16,788,300 บาท แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ โครงการติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋าและสายพานแบบ In-Iine Screening และระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (EDS) วงเงินงบประมาณ 148,988,201.70 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561

ส่วนโครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 148,880,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และโครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 7,390,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานในบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี ได้ประชุมหารือกับตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานผู้แทนสายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในเขตพื้นที่หวงห้ามให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทำงาน อีกทั้งยังให้ประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินการก่อสร้างให้ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานเข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงโครงการต่างๆ ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี เป็นการขยายศักยภาพของท่าอากาศยานเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการและเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ได้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเข้าใจในการปิดพื้นที่เพื่อก่อสร้าง โดยให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่างๆ ในสถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการตามนโยบาย “ยิ้มแย้มยินดี สุขขีที่บ้านเรา” ให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายบริการที่รวดเร็ว และยึดมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก

15/6/2561  MGR Online (15 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา