info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.70.175

ทช.คาดถนนเชื่อมสนามบินอุบลฯ เสร็จต้นปี 62 หนุนเสนอเป็นเจ้าภาพซีเกมส์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.231-ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี ก่อสร้างไปแล้วกว่า 62% กำหนดเสร็จต้นปี 62 เชื่อมการจราจรตัวเมืองและสนามบิน หนุนอุบลราชธานีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ปี 2568

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 231-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 และนายศศิวิศว์ เงาสุมาตย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักก่อสร้างทาง ทช.บรรยายสรุปผลการดำเนินงานซึ่ง ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 62% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท และสอดรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี แก้ไขปัญหาการจราจรการขนส่งเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายจังหวัดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในปี 2568

20/6/2561  MGR Online (20 มิถุนายน 2561)

แนะนำคู่ค้า