เมืองโตไม่หยุด! ทุ่ม440ล้าน ตัดถนน8เลนทะลวงรถติดศูนย์ราชการนครปฐมเสร็จปี 65

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด แบ่งเบาการจราจร ให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก

ส่งผลให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไปมายังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและขนส่ง ตลอดจนเป็นการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวขึ้นเป็นเส้นทางใหม่ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.217 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างเป็นถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 440 ล้านบาท ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานทรายถมคันทาง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้ได้ในปี 2565

27/11/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (27 พฤศจิกายน 2562)

ผู้สนับสนุน