ทางลอดเลี่ยงเมือง “สันป่าตอง-หางดง” ได้ใช้ปี 65 แก้รถติดในเมืองเชียงใหม่

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

หลัง “ทช.-กรมทางหลวงชนบท” ทุ่มงบประมาณ 720 ล้านบาท ก่อสร้าง “ทางลอดต่างระดับบน” บริเวณแยกต้นแกว๋น บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อ.สันป่าตองและ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรที่หนาแน่นและติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ช่วงผ่านเมืองสันป่าตอง หางดง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ซึ่งเป็นเส้นทางหลักการเดินทางเข้าสู่อำเภอและแหล่งท่องเที่ยวด้านทิศใต้ของ จ.เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 37% อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างทางและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเสาเข็มเจาะ งานผนังพืด และงานระบบระบายน้ำ ตามแผนจะแล้วเสร็จในปี 2565 เมื่อเปิดใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองเชียงใหม่ ลดระยะทางในการเดินทาง ประหยัดเวลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เนื่องจากเชียงใหม่มีสถานที่เที่ยวที่สำคัญของประเทศ เป็นจังหวัดใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางการค้าของประเทศ

ปัจจุบันการคมนาคมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมต่อกับอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด เช่น อ.หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 108 เป็นหลัก ส่วนใหญ่มีความกว้างขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมืองจะลดลงเหลือขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งด้านข้างมีชุมชนหนาแน่น ไม่สามารถขยายช่องทางจราจรได้ และมีการจราจรหนาแน่นเพราะเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว กรมจึงต้องสร้างทางลอดต่างระดับขึ้นมารองรับ

เป็นการเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่และเป็นการเติมต่อโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 121 ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านทิศใต้ของ จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

รูปแบบโครงการก่อสร้าง จะก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของคลองส่งน้ำสายใหญ่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง กรมชลประทาน

โดยทางลอดแต่ละด้านมีขนาด 2 ช่องจราจร และสร้างทางแยกส่วนเชื่อมต่อทางหลวงชนบท ชม.3035, ทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269 พร้อมทางเท้า

นอกจากนี้ยังมีถนนส่วนเชื่อมต่อขนาด 2-4 ช่องจราจร ระยะทาง 0.708 กม. สะพานข้ามคลองชลประทาน และสัญญาณไฟจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำครบถ้วน ไม่ใช่แค่จะช่วยแก่ปัญหาการจราจรติดขัด ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณทางแยกให้มีความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย

13/6/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (13 มิถุนายน 2563)

พื้นที่โฆษณา