info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.231.244.12

ปิดถึง 21 มี.ค. ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า-ขาออก เร่งสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เช็กการจราจรถนนแจ้งวัฒนะ เลี่ยงรถติด รฟม.ปิดเบี่ยงการจราจรทุกช่องทางหลายจุด ทั้งขาเข้าและขาออก สลับเวลาปิด กระจายทั้งแนว เริ่ม 21 ก.พ. ถึง 21 มี.ค.นี้ เร่งตอกเข็มรถไฟฟ้าสายสีชมพูแคราย-มีนบุรี

วันที่ 17 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจ้งว่าผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแคราย-มีนบุรี จะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรถนนแจ้งวัฒนะทุกช่องทางหลายจุด

แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 2 จุด

ได้แก่ 1.บริเวณถัดจากซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 11/2 ถึงบริเวณก่อนแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ดจุดที่ 1 วันที่ 21-22, 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 1-2, 8-9, 15-17 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 11/2 ถึงบริเวณก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า-ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 13 สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดที่ 2 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 3-7, 10-14, 18-21 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณถัดจากแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ถึงบริเวณถัดจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า-ออก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

หน้าแม็คโคร-แจ้งวัฒนะ 14

2.บริเวณก่อนถึงสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึงบริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 14 จุดที่ 1 วันที่ 21, 24, 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 1, 5, 11, 17, 21 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 02.00-04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึงบริเวณ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี)

จุดที่ 2 และ จุดที่ 3 วันที่ 21, 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 10-12, 17, 19, 21 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. / วันที่ 2-6, 14-15 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บนสะพานข้ามแยกคลองประปา และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ ถึงบริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 14

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรพื้นราบ 2 ช่องทาง และเบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า-ออก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดที่ 4 และจุดที่ 5 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 7-9, 16, 18, 20 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. และวันที่ 2-6, 14-15 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 01.00-04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยแจ้งวัฒนะ 15/1 ถึง บริเวณตรงข้ามทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนสะพานข้ามแยกคลองประปา

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และเบี่ยงใช้ช่องจราจรพื้นราบ 2 ช่องทาง และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ ทางเข้า-ออก บริเวณหมู่บ้านเบเวอลี่ฮิลล์ แจ้งวัฒนะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดที่ 6 วันที่ 21, 24, 28 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 1, 5, 11, 17, 21 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-02.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ ถึงบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

38

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า-ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 38 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หน้าตึกศรีสวัสดิ์

3.บริเวณอาคารศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ถึงบริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ จุดที่ 1 วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 6, 14, 16, 18 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. และวันที่ 1-5, 10-12, 19-21 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณอาคารศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ถึงบริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจร 3 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า-ออก ซอยแจ้งวัฒนะ 10 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จุดที่ 2 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 7, 13, 15, 17 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. และวันที่ 1-5, 10-12, 19-21 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 01.00-04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถึง บริเวณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า-ออก ซอยแจ้งวัฒนะ 5 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว และติดขัด

17/2/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (17 กุมภาพันธ์ 2564)

แนะนำคู่ค้า