info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.227.235.183

โฉมใหม่ “คลองผดุงกรุงเกษม” เฟสแรก “หัวลำโพง-สะพานเจริญราษฎร์”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันที่ 2 เม.ย. 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม

ในที่ประชุมกำหนดการดำเนินการปรับปรุงออกเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นการนำร่องในการพัฒนาภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม และให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมเบื้องต้น เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาช่วงอื่นๆ ต่อไป

โดยในระยะแรกกำหนดดำเนินการบริเวณหัวลำโพงถึงสะพานเจริญราษฎร์ แบ่งเป็นช่วงหัวลำโพงถึงแยกกษัตริย์ศึกดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งบนบกและในคลอง

ส่วนช่วงแยกกษัตริย์ศึกถึงสะพานเจริญราษฎร์ (จุดตัดกับคลองแสนแสบ) จะเน้นการปรับปรุงในน้ำ อาทิ ทางเท้า ทางเดินริมคลอง ทางจักรยาน ราวกันตก การตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง การปรับปรุงท่าเรือ การขยายท่าน้ำ การนำแสงสีมาสร้างสีสันริมคลอง เป็นต้น

โดยกำหนดดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 เม.ย. นี้ จากนั้นจะนำเสนอเพื่อให้กรมศิลปากรเห็นชอบแบบ หากกรมศิลปากรเห็นชอบในแบบที่นำเสนอแล้วกทม.ก็จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2/4/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2 เมษายน 2564)

แนะนำคู่ค้า