ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) ได้รับบมอบประกาศนียบัตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยม SCI WOOD ได้รับบมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการ ในโครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..

ติดตามผลงานได้ที่
www.facebook.com/sciwood.th
www.sci-wood.com
www.idm.co.thh
โทร.02-461-1770,088-954-5916, 084-123-3451

ลงข่าววันที่ 28/8/2558

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา