ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

ยูนิแอร์ ได้รับรางวัลด้านพลังงานสร้างสรรค์ "Thailand Energy Awards 2015"

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลชมเชยด้านพลังงานสร้างสรรค์ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน การทำงานในยุคปัจจุบันคนจำนวนมากนั่งทำงานต่อเนื่องในห้องปรับอากาศเป็นเวลานาน คุณภาพอากาศที่หายใจเข้าไปกระทบโดยตรงกับสุขภาพของคนที่อาศัยในห้องปรับอากาศนั้น ซึ่งระบบปรับอากาศที่ดีควรมีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเติมในห้องเพิ่มความเข้มข้นของอ๊อกซิเจนลดความเข้มข้นของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และเชื้อไวรัสต่างๆ ที่แขวนลอยในอากาศ รวมถึงการลดปริมาณของฝุ่น ยูนิแอร์ ห่วงใยสุขภาพ เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศจึงพัฒนาเครื่องเติมอากาศรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์ในด้านของคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ แล้วยังตอบโจทย์ของการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีประหยัดไฟ 2 ชั้น การันตีด้วย รางวัล Thailand Energy Awards 2015
สนใจเครื่องเติมอากาศ และข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บรษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-312-4500 ต่อ 330-335 ทุกวันในเวลาทำการ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 12/4/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา