info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.232.96.22

กิจกรรม เเจกปลั๊กพ่วงจากทาง Nano Electric Product

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

กิจกรรม เเจกปลั๊กพ่วงจากทาง Nano Electric Product ชวนคุณร่วมสนุก !! กดเล่นที่ link FB ได้เลยครับ ทายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิงรางวัล รางปลั๊กพ่วงเต้ารับ 3 ช่อง มูลค่า 355 บาท จำนวน 2 รางวัล ง่ายๆ เพียงแค่ 1. กด Like Facebook page : Nano Electric Product 2. Like & Share Post และตั้งเป็น Public 3. Post คำตอบที่ถูกต้องใต้กิจกรรม กติกาและเงื่อนไข - ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 24 มกราคม 2564 - คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ Facebook page: Nano Electric Product - ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับของรางวัลที่ Message Facebook: Nano Electric Product ภายในวันที่ 28 มกราคม2564 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ - บริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 14 วันทำการ นับจากยืนยันการรับของรางวัลแล้ว - ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด - ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Website : www.nano-product.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02 - 899- 5007

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13/1/2564

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า