ครม.ไฟเขียวรถไฟทางคู่ 5 สาย 9.8 หมื่น ล.ส่งท้ายปี เซ็น 9 สัญญาเร่งเบิกจ่ายงบ 15%

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ครม.อนุมัติรถไฟทางคู่ 5 สายแบ่ง 13 สัญญา พร้อมปรับกรอบวงเงินจาก 1.01 แสน ล. เหลือ 9.89 หมื่น ล. ร.ฟ.ท. เตรียมเซ็นผู้รับเหมา 9 สัญญา ใน 28 ธ.ค. นี้ เร่งเบิกจ่าย 15% ส่วนทางยกระดับผ่านเมืองโคราช คาด ปรับแบบใหม่ 6 - 8 ด. พร้อมเร่งชง ครม. ทางคู่เฟส 2 และสายใหม่รวม 9 เส้นทาง ตั้งแต่ ก.พ. 61

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ธ.ค. ได้ทบทวนมติ ครม. เดิมในการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง จำนวน 5 สัญญา กรอบวงเงินเดิม 101,748 ล้านบาท โดยเห็นชอบแบ่งงานออกเป็น 13 สัญญา ภายใต้กรอบวงเงิน 98,984 ล้านบาท ลดลง 2,764 ล้านบาท ซึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ประกวดราคาแล้ว 9 สัญญา วงเงินประมาณ 6.95 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะลงนามสัญญาในวันที่ 28 ธ.ค. นี้ เพื่อเริ่มต้นการก่อสร้างและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1/2561

ทั้งนี้ ในปี 2561 ร.ฟ.ท. จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มากกว่าปี 2560 เนื่องจากได้เริ่มงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ซึ่งหลังลงนามสัญญาจะเบิกจ่ายงวดแรกที่ 15% ของมูลค่าสัญญา ส่วนรถไฟทางคู่ระยะ 2 และทางคู่สายใหม่ รวม 9 เส้นทางวงเงินกว่า 4.68 แสนล้านบาทนั้น จะทยอยนำเสนอ ครม. ขออนุมัติได้ตั้งแต่เดือน ก.พ.- มี.ค. 2561

“ในปี 2561 กระทรวงคมนาคมจะผลักดันการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ระยะ 2 และสายใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทางต่อขยาย จากนครสวรรค์ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อตะวันออก - ตะวันตก จากนครสวรรค์ - บ้านไผ่ และ นครสวรรค์ - ตาก รวมถึงการศึกษาโครงข่ายเส้นทางสายย่อยเพื่อเชื่อมรถไฟท้องถิ่นเข้ากับเส้นทางรถไฟหลักที่เป็นระบบทางคู่ เป้าหมายเพื่อให้เกิดการชิฟโหมดการขนส่งทางถนนเป็นระบบรางอย่างแท้จริง”

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. กล่าวว่า ร.ฟ.ท. จะยกเลิกการประมูล ทางคู่ช่วง มาบกะเบา - ชุมทางจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางจิระ และเร่งปรับแบบก่อสร้าง ช่วงสถานีสีคิ้ว - สถานีจิระ เป็นทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 7 กม. คาดว่า จะแล้วเสร็จ 6 - 8 เดือน โดยเบื้องต้นกรอบค่าก่อสร้างช่วงนี้ ปรับไปอยู่ที่ 10,466 ล้านบาท จากราคากลางเดิม 7,060 ล้านบาท ส่วนจะมีการแยกงานระดับดินจากช่วงยกระดับออกมาประมูลก่อนนั้น จะหารือไปยังคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) ก่อน ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่า การแยกประมูลไม่ได้ทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้นจากการรวมสัญญามากนัก ดังนั้น อาจใช้สัญญาเดียว

สำหรับกรอบวงเงินใหม่ของรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ที่ 98,984 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานโยธาและระบบอาณัติสัญญา 95,494 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 2,625 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 745 ล้านบาท ส่วน ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางจิระ มีค่าช่วยประกวดราคา 62.61 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด 57.21 ล้านบาท

โดยตามแผน ทางคู่ 5 เส้นทางมีระยะก่อสร้างประมาณ 30 เดือน - 48 เดือน โดยช่วงหัวหิน -ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุด 30 เดือน ส่วน ช่วงมาบกระเบา - ชุมทางถนนจิระ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานที่สุด 48 เดือน ส่วนงานระบบอาณัติสัญญาณแบ่งเป็นช่วง ลพบุรี - ปากน้ำโพ วงเงิน 2,988 ล้านบาท ช่วง มาบกะเบา - จิระ วงเงิน 2,549 ล้านบาท ช่วงนครปฐม - หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร วงเงิน 7,384 ล้านบาท

19/12/2560  MGR Online (19 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน