ทุ่ม1,250ล้านเชื่อมรถไฟฟ้าเข้าเมืองทอง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

บางกอกแลนด์ทุ่ม 1,250 ล้านสร้างรถไฟฟ้าเมืองทองเชื่อมสายสีชมพู

นายอนันต์ กาญจนภาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์ แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการลงนามสัญญาสนับสนุนส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เข้าเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ กับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง หลังบีทีเอสได้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีชมพู และอนุญาตให้มีส่วนต่อขยายจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทโดยบริษัทับผิดชอบวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาท

“วงเงินลงทุนไม่เกิน 1,250 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นทุนก่อสร้างระบบรางเฉพาะเส้นทางต่อขยายเข้าสู่เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะและก่อสร้างสถานีรับ-ส่ง ผู้โดยสาร จำนวน 2 สถานี ได้แก่ที่ดินของบริษัทบริเวณอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ และบริเวณริมทะเลสาป เมืองทองธานี พร้อมจำนวน 10 ล้านบาทต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 30 ปี”

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีก การให้บริการดูแลและบริหารอาคาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการและบริหารศูนย์นิทรรศการเอนกประสงค์

3/11/2559  เดลินิวส์ (3 พฤศจิกายน 2559)

ผู้สนับสนุน