รื้อร้านค้าอาคาร1 ดอนเมืองกระทบผดส. ทอท.เร่งคิงเพาเวอร์ฯปรับปรุงใน3ด.

Retails News / ข่าวหมวดห้างสรรพสินค้า

สั่งรื้อเกลี้ยง ร้านค้าเคาน์เตอร์แลกเงิน ATM ในอาคาร 1 สนามบินดอนเมือง ส่งมอบพื้นที่ให้คิงเพาเวอร์ ตามสัญญา ทอท.ยอมรับกระทบผู้โดยสารบ้าง แต่สั่งเร่งจัดหาร้านใหม่ใน3เดือน ทำใจอาหารราคาแพง เหตุเป็นอาคารระหว่างประเทศ มาตรฐานราคาเหมือนสุวรรณภูมิ

รายงานข่าว แจ้งว่า จากที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ได้ประมูล ผู้ประกอบ กิจการโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อายุสัญญา 10 ปีโดยบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น ขณะนี้ได้มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้า เดิม และเคาน์เตอร์แลกเงินต่างๆ ที่อาคาร1 ซึ่งทำสัญญาตรงกับทอท. และสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อวันที่30 ก.ย. ดำเนินการรื้อถอน ออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.จนถึง7 ต.ค. ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าทำให้ หลายบริการต้องปิดบริการ และ ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากต้องต่อคิวนานขึ้นในการใช้บริการเคาน์เตอร์ที่ยังเหลืออยู่ที่ มีจำนวนน้อยกว่าเดิม

เช่น บริการ ตู้ATM ที่ชั้น 3 ประตู1, 8 ตู้ ATM ชั้น 1 ประตู 1เหลือ 1 ตู้ ประตู 8 เหลือ 2 ตู้ ส่วนเคาน์เตอร์แลกเงิน ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย บริเวณประตู3 ชั้น3 ปิดให้บริการ ชั้น3 หลังจุดตรวจค้นระหว่างประเทศ ปิดทุกเคาน์เตอร์ ที่ชั้น1 ด้านนอก ปิดทุกเคาน์เตอร์ ส่วนร้านค้า อาคาร1 สนามบินดอนเมือง ที่ตั้ง บริเวณชั้น3 ประตู1 และประตู8 ปิดให้บริการ นอกจากนี้ ในการรื้อถอนร้านค้าผู้ประกอบการรายเดิม ยังมีปัญหา ฝุ่นละออง ที่กระทบต่อการให้บริการพอสมควร

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า พื้นที่ชุดแรกที่หมดสัญญา วันที่30 ก.ย. บริษัท คิวเพาเวอร์ ได้เข้ามาบริหารพื้นที่ตามสัญญาสัมปทาน โดยตามเงื่อนไขจะต้องเร่งรื้อถอนและปรับปรุงหาร้านค้ารายใหม่เข้ามาภายใน 90 วัน โดยระหว่างนี้อาจจะมีร้านค้าและบริการลดลง ขณะที่ ทอท.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ ไม่ให้เกิดความสกปรกหรือรบกวนผู้โดยสาร ซึ่งได้ตรวจพบว่ามีปัญหาความสะอาดบ้าง ซึ่งได้กำชับให้เร่งแก้ไขแล้ว

สำหรับผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือน (Minimum) ที่คิงเพาเวอร์ฯเสนอกว่า 9,200 ต่อตรม. สูงกว่าราคากลางที่ 6,000 บ./ตรม. รวมเป็นเงิน 17,651,120 บาท หรือประมาณ 212 ล้านบาทต่อปี โดยปรับขึ้น 10% ทุกปี และจากการเจรจาต่อรอง คิงเพาเวอร์ฯ เพิ่มค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้อีกเดือนละ 31,280 บาท รวมเป็น 17,682,400 บาท/ด. และเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนที่ 15% ของยอดรายได้ในเดือนนั้นๆ ขึ้นกับ ตัวใดจะสูงกว่านั้น ถือว่าค่อนข้างสูงและอาจส่งผลต่อค่าเช่าของร้านค้าต่างๆ ได้

ผอ.ดอนเมืองกล่าวว่า เป็นผลตอบแทนที่สูง แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อค่าบริการ เพราะอาคาร1 เป็นบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศพื้นฐานค่าอาหารและบริการต่างๆ จะไม่สูงกว่าที่สุวรรณภูมิ ซึ่งหากเป็นคนไทยใช้บริการอาจจะรู้สึกว่าราคาแพง ซึ่งมีร้านค้าที่อยู่นอกอาคารไว้เป็นทางเลือก

โดยพื้นที่สัมปทานเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ภายในอาคาร 1 จำนวน 98 พื้นที่ รวม 2,510.37 ตรม. (Bus Gate, ชั้น1- ชั้น 4) และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 (Pier 2) ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ทอท.บริหารเองและทำสัญญาตรงกับผู้ประกอบการแต่ละราย

5/10/2560  MGR Online (5 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน