เร่งเคลียร์EIAเจรจาเหมืองหินปูน เปิดทางตอกเข็มรถไฟไทย-จีนพ.ย. นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“อาคม”ยันไม่เลื่อนตอกเข็มรถไฟไทย-จีน ช่วงแรก 3.5 กม. ดีเดย์ พ.ย.นี้ เร่งสนข.ประสาน สผ. ลงพื้นที่เคลียร์เจ้าของสัมปทานเหมืองหินปูน เจรจาค่าชดเชย ขณะที่ สภาวิศวกร เผย อบรมวิศวกรจีน ชุดแรก 77 คน คะแนนผ่านเกณฑ์ เตรียมออกออกใบรับรอง เริ่มทำงาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ยืนยันว่าการก่อสร้างโครงการ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ- นครราชสีมา ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร วงเงิน 179,412.21 ล้านบาท จะไม่ล่าช้า โดยช่วงที่ 1 จากสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.จะเริ่มต้นก่อสร้างในเดือนพ.ย.นี้ ส่วนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ยังไม่ได้รับอนุมัตินั้น ขณะนี้เหลือเพียงประเด็นเดียว ช่วงที่ผ่านเหมืองหินปูน ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนต.ค.นี้ และเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณาครั้งที่ 7 จากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)พิจารณาต่อไป

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สนข.กล่าวว่า EIA ช่วงบางซื่อ-บ้านภาชี ได้รับอนุมัติแล้ว เหลือเพียงช่วง บ้านภาชี-นครราชสีมา ซึ่งมีประเด็นสุดท้ายช่วงผ่านเหมืองหินปูน ซึ่งมีสัมปทาน 3 ราย ซึ่ง ทางสผ.ต้องการความชัดเจนและหลักฐานการยินยอมของเอกชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งที่ปรึกษาของสนข.ได้ลงพื้นที่และเจรจาได้ข้อยุติกับ 2 รายแล้วเหลืออีก 1 รายซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยในเดือนต.ค.นี้ โดยยังคงเป้าหมายตอกเข็ม ระยะทาง 3.5 กม.ยังคงเป็นเดือนพ.ย.นี้

“เรื่องEIA กับรถไฟความเร็วสูงเป็นเรื่องใหม่ ที่ไม่เคยพิจารณามาก่อน ที่ผ่านมา จึงพิจารณาอย่างละเอียด มีการประชุมคชก.ถึง 6 ครั้งแล้ว ถอดทีละประเด็น คชก.ต้องการหลักฐานยืนยันว่าเจ้าของพื้นที่ยอมให้ผ่านและมีการพิจารณาเรื่องชดเชยที่ยอมรับ ซึ่งจึดผ่านเหมืองหินปูนนี้จบ เท่ากับ EIA จะผ่านครบทั้งเส้นทางถึงโคราช”

สภาวิศวกร เตรียมออกใบรับรองวิศวกรจีนชุดแรก 77 คน นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวว่า การอบรมและทดสอบวิศวกรจีนจำนวน 400 คน ประกอบด้วยวิศวกรระดับ Professor professional, Senior professional และระดับ Professional ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นที่ 1 วันที่ 22-25 กันยายน 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-15 ตุลาคม รุ่นที่ 3 วันที่ 27-30 ตุลาคม และรุ่นที่ 4 วันที่10-13พฤศจิกายน โดยทั้ง 4 รุ่นจัดที่นครเทียนจิน ประเทศจีน ซึ่งการอบรมและทดสอบ รุ่นที่ 1 จำนวน 77 คน ผ่านการทดสอบข้อสอบชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ทั้งหมดโดยข้อสอบชุดที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 44 คะแนน โดยคะแนนต่ำสุด 39 คะแนนสูงสุด 48 และ ข้อสอบชุดที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 82 คะแนน จากนี้ไป สภาวิศวกรจะออกใบรับรองผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ให้แก่วิศวกรจีนในรุ่นที่ 1 นี้ เพื่อให้สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

9/10/2560  MGR Online (9 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน