กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ COD โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ เผยโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 129.9 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว ทำให้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4.77 พันเมกะวัตต์

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าเอสพีพีตาสิทธิ์ 3 (GTS3) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 129.9 เมกะวัตต์ตั้งในนิคมฯอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ได้ตามกำหนดเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่่ผ่านมาแล้ว และยังได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมรวม 32.8 เมกะวัตต์ และไอน้ำจำนวน 25.0 ตันต่อชั่วโมง

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์แล้วเช่นกันอีก 4 โครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งสิ้น 4,772.1 เมกะวัตต์

“เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์อีกหลายโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจ GULF เป็นอย่างดี ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการขยายตัวของเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทำให้ GULF สามารถเติบโตและเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน” นางพรทิพากล่าว

6/11/2560  MGR Online (6 พฤศจิกายน 2560)

ผู้สนับสนุน