พพ.มุ่งส่งเสริม 30 โรงงานอาคารควบคุมปรับปรุงระบบความร้อน

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

พพ.ชูโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) มุ่งส่งเสริมให้กลุ่มอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมทั่วประเทศปรับปรุงระบบความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดรับ 30 แห่งหวังให้เกิดการประหยัดพลังงานจากการลงทุนปรับปรุงระบบความร้อนไม่น้อยกว่า 2.5 พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า (Ktoe) ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ประมาณ 17,110 ตันต่อปี

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินประมาณ 17 ล้านบาท มีเป้าหมายให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมทั่วประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานจากการลงทุนปรังปรุงระบบไม่น้อยกว่า 2.5 พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า (Ktoe) ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ประมาณ 17,110 ตันต่อปี

ทั้งนี้ พพ.ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 แห่งเรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนโครงการที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ พพ.จะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานเข้าไปดำเนินการให้คำปรึกษากับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมในแต่ละแห่ง เพื่อสำรวจตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบความร้อน รวมถึงวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน ตลอดจนติดตามประเมินผลแห่งละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยมีระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่อนุมัติรายชื่อสถานประกอบการ หรือตามความเหมาะสมของมาตรการ

“โรงงานและอาคารควบคุมบางส่วนขาดงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานหลักของอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมประกอบด้วย หม้อไอน้ำ เตาอบ เตาเผา และระบบความร้อนอื่นๆ มีอายุการใช้งานนาน หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าวได้จะส่งผลให้อาคารควบคุม/โรงงานควบคุมสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลช่วยให้เกิดความปลอดภัย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย” นายประพนธ์กล่าว

6/12/2560  MGR Online (6 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน