“ไพรินทร์” สั่ง ทย.เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ คาดชงเปิด PPP สนามบิน 4 แห่งปลายปีนี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“ไพรินทร์” เร่ง ทย.เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ เผยปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 10% มั่นใจมีโอกาสอีกมาก แนะปรับการออกแบบการใช้สนามบินแนวคิดแบบโมดูลาร์ ปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำส่วนที่เหลือมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ ด้าน ทย.เดินหน้าปรับภาพลักษณ์สนามบิน คาดปี 61 ศึกษา PPP เปิดเอกชนร่วมทุนบริหาร 4 สนามบิน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและให้นโยบายกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ว่า ต้องการให้ ทย.รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ) ในภูมิภาคต่อไป พร้อมกันนี้แนะให้ ทย.กำหนดมาตรฐานการให้บริการ หรือ Service Level Agreement เพื่อให้ทุกสนามบินมีมาตรฐานเดียวกัน ให้ออกแบบอาคารโดยใช้แนวคิดแบบโมดูลาร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคย ซึ่งจะมีข้อดีหากอนาคตจะมีการขยายอาคารจะสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบเดียวกันทุกแห่ง

ปัจจุบัน ทย.มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ส่วนรายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการบินมีประมาณ 10% ซึ่งเห็นว่ายังน้อยเกินไป และมีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้ ซึ่งหากปรับปรุงการใช้พื้นที่ตามแนวคิดโมดูลาร์จะมีพื้นที่ของสนามบินที่สามารถนำมาสร้างรายได้สนับสนุนกิจการด้านการบินอีกแน่นอน

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานบริหารสนามบินภูมิภาค 28 แห่ง และกำลังก่อสร้างอีก 1 แห่ง ขณะที่ภูมิศาสตร์ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค นอกจากนี้ ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก เมื่อปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 35 ล้านคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกระจายทั่วทุกภาค ดังนั้น สนามบินของ ทย.จึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ สายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งใช้บริการสนามบินของ ทย.เป็นหลัก ได้รับความนิยมสูง มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เป็น 60 กว่าล้านคน ซึ่งเชื่อว่าจะใช้บริการสนามบินของ ทย.มากขึ้น

“เมื่อระบบรถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์แล้วเสร็จ ถึงจุดจุดหนึ่งจะกลายเป็นคู่แข่งกับการบินโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำ และเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะให้ความสนใจระบบรางมาก ในการบริหารสนามบินจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับด้วย โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของสนามบินจะต้องมีความสดใส และใช้งานสะดวก”

ด้าน นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมฯ ได้ทำการศึกษาแผนการหารายได้เพิ่มจากทรัพย์สิน และอาคาร รวมถึงข้อระเบียบ อัตราค่าเช่าต่างๆ โดยแยกพื้นที่จากส่วนที่เหลือจากกิจกรรมด้านการบินเพื่อมาดำเนินการ เช่น ระนอง เป็นต้น และพร้อมนำนโยบายในการออกแบบอาคารแบบโมดูลาร์เพื่อความสะดวกและง่ายในการใช้บริการของผู้โดยสารมาดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับภาพลักษณ์สนามบินให้เกิดความทันสมัยและอบอุ่น ซึ่งก่อนสงกรานต์จะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการ Homey Airport สนามบินอบอุ่นเหมือนบ้าน ซึ่งได้ดำเนินการเร่งด่วน เช่น ทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อเป็นจุดแข็งในการให้บริการของสนามบิน

ในปี 2561 นี้กรมฯ ได้รับงบประมาณ 800 ล้านบาทในการจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Inline Screening เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยต่อกิจการการบินเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) รวม 8 สนามบิน เฉลี่ยแห่งละประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนสนามบินที่เหลือจะของบประมาณในปี 2562 ดำเนินการอีกประมาณ 1,200 ล้านบาท และยังเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมในการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) พัฒนาสนามบินจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา,เพชรบูรณ์, ชุมพร และลำปาง หากได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอน พ.ร.บ. PPP ในปี 2561 คาดว่าจะเปิดประมูลได้ปลายปี 2561

10/1/2561  MGR Online (10 มกราคม 2561)

ผู้สนับสนุน