3-6 ต.ค.นี้ปิดจราจรชั่วคราวถ.กาญจนาภิเษก ช่วงคลองกำนันเยื้อน-บริษัทชาญนคร ติดตั้งเสาไฟฟ้า

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนถนนกาญจนาภิเษก ช่วงคลองกำนันเยื้อน ถึงบริษัทชาญนคร เพื่อทำการติดตั้งเสาไฟแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast Lighting) ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งบางบัวทองไปลาดหลุมแก้ว ช่วง STA.0+300 (ช่วงคลองตัน) ถึง STA.1+700 (หน้า บ.ชาญนคร) เพื่อทำการการติดตั้งเสาไฟแสงสว่างจำนวน 14 ต้น ตั้งแต่วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ในช่วงเวลา 09.00-15.00 น.ดังนี้

– ปิดการจราจรชั่วคราว บนถนนกาญจนาภิเษก เส้นบางบัวทอง มุ่งหน้า ลาดหลุมแก้ว ในช่วงเวลา 09.00-15.00 น.

– ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้เส้นทางเบี่ยงซ้ายช่วงคลองตันวิ่งบนถนนคอนกรีตตรงไป แล้วเลี้ยวขวา บริเวณบริษัทชาญนคร เพื่อกลับเข้าช่องทางการจราจรเดิมได้

2.ปิดการจราจร ฝั่งลาดหลุมแก้ว มุ่งหน้า บางบัวทอง ช่วง STA.0+300 (ช่วงคลองตัน) ถึง STA.-0+600 (ช่วงคลองกำนันเยื้อน) เพื่อทำการการติดตั้งเสาไฟแสงสว่างจำนวน จำนวน 9 ต้น ตั้งแต่วันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ดังนี้

– ปิดการจราจรชั่วคราว บนถนนกาญจนาภิเษก เส้นลาดหลุมแก้ว มุ่งหน้า บางบัวทอง ในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. โดยจะปิดถนนเป็นช่วงๆ ประมาณ 10 นาที/ต้น และจะทยอยเปิดการจราจรเป็นช่วงๆ หลังจากติดตั้งเสาแล้วเสร็จ เพื่อลดการติดสะสมของการจราจร

จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางกรมฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งติดตั้งกรวยและไฟหมุนสีส้ม เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนก่อนถึงจุดเบี่ยงประมาณ 150 เมตร

กรมฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

2/10/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2 ตุลาคม 2561)

ผู้สนับสนุน