โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดทัพสู้ เพิ่มศูนย์เฉพาะทาง/ขยายลูกค้าประกัน

Hospital News / ข่าวหมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดทัพสู้ เพิ่มศูนย์เฉพาะทาง พร้อมทุ่ม 300 ล้านบาท เตรียมรีโนเวตตึกใหม่ ขยายฐานลูกค้าประกันสังคม สร้างการเติบโต นายสุธี เกตุศิริ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจจากนี้ไป จะเดินหน้ายกระดับให้โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อน หรือโรงพยาบาลตติยภูมิ ในหลายสาขามากขึ้น โดยปีนี้จะเปิดศูนย์โรคกระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ส่วนปี 2563 จะเปิดศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคารสถานที่ขณะเดียวกัน เตรียมขยายอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มขึ้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะขึ้นตึกใหม่ หรือรีโนเวตตึกเดิม อย่างไรก็ตาม คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 และจะสามารถรองรับกลุ่มผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มอีก 30,000-50,000 คน จากปัจจุบันรองรับผู้ป่วยประกันสังคมได้ 134,000 คน และผลจากการขยายตึกนี้ จะทำให้จำนวนเตียงในปี 2564 เพิ่มเป็น 400-500 เตียง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 388 เตียง และมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 75% สำหรับภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันถือว่ารุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งในแถบนี้ก็จะมีโรงพยาบาลใหม่เกิดขึ้นด้วย คือ ศูนย์การแพทย์ธนบุรีบำรุงเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหัวเฉียวเพียง 300 เมตร แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าโรงพยาบาลหัวเฉียวจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมาของรายใหม่ เพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ซึ่งโรงพยาบาลหัวเฉียวมีลูกค้าที่หลากหลาย แต่อาจจะมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ซับซ้อนกันโดยเฉพาะลูกค้าระดับบน ดังนั้น โรงพยาบาลหัวเฉียวก็ต้องเร่งพัฒนารูปแบบการบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อมัดใจลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย “ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปรับปรุงค่อนข้างมาก ทำให้มีการเติบโตและมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยจ่ายเอง (เงินสด) 65% และประกันสังคม 35% ของรายได้รวม”
1/10/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 ตุลาคม 2561)

ผู้สนับสนุน