ยอดตั้งรง.ใหม่วูบ อุตฯลุ้นEECช่วยดันลงทุน5แสนล.

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

EEC มงคล พฤกษ์วัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และขยายกิจการในเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 (ไตรมาสแรก) มีการขยายตัวลดลง โดยมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1,183 โรงงาน ลดลง 1.08% จากช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีอยู่ 1,196 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 6.96 หมื่นล้านบาท ลดลง 26.96% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 9.53 หมื่นล้านบาท

ส่วนการขยายกิจการมีจำนวน 200 โรงงาน ลดลง 9.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 221 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 2.85 หมื่นล้านบาท ลดลง 36.94% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 4.52 หมื่นล้านบาท

นายมงคลกล่าวว่า ในส่วนของอุตสาหกรรมที่มีจำนวนเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่เดือน

มกราคม - มีนาคม ปี 2561 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร 1.32 หมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 7.15 พันล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5.02 พันล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 4.51 พันล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.19 พันล้านบาท

“ยอดขอใบอนุญาต รง.4 ที่ลดลงไม่มีนัยสำคัญอะไร มันเป็นเรื่องปกติ ที่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันและไม่ใช่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจประเทศ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มาเกี่ยวข้องที่เป็นตัวชี้วัดอีก อาทิ เศรษฐกิจโลก การนำเข้า การส่งออก เป็นต้น คาดว่าในปีนี้การขอใบอนุญาต รง.4 จะอยู่ที่ 4,000- 5,000 โรงงาน ส่วนมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 5-6 แสนล้านบาท เหมือนทุกปีที่ผ่านมาหรืออาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัจจัยหนุนคือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ที่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากได้สิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐมอบให้เป็นตัวดึงดูดการลงทุน”

นอกจากนี้หลังจาก พ.ร.บ.อีอีซี ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทำให้นักลงทุนยิ่งมีความมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นปีนี้จึงมีแนวโน้มที่จะขอใบอนุญาต รง.4 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่จะมากระทบการลงทุนยังเห็นไม่ชัดนัก

นายมงคลกล่าวเพิ่มเติมถึงยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และขยายกิจการเฉพาะเดือนมีนาคม 2561 เดือนเดียวพบว่า มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 423 โรงงาน ลดลง 13.8% จากช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีอยู่ที่ 491 โรงงาน มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 1.67 หมื่นล้านบาท ลดลง 61.78% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 4.37 หมื่นล้านบาท

ส่วนการขยายกิจการมีจำนวน 71 โรงงาน ลดลง 27.55% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 98 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 4.8 พันล้านบาท ลดลง 98.13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.58 หมื่นล้านบาท

ส่วนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในเดือนมกราคม-มีนาคม พบว่า จ.ชลบุรี มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และขยายกิจการมากที่สุด จำนวน 9 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 262.18 ล้านบาท มีการจ้างงาน 348 คน จ.ระยอง จำนวน 6 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 394.58 ล้านบาท มีการจ้างงาน 621 คน และ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 378.39 ล้านบาท มีการจ้างงาน 242 คน

9/4/2561  แนวหน้า (9 เมษายน 2561)

ผู้สนับสนุน