สภาอุตฯข้องใจ‘ศิริ’ชะลอซื้อ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ5ปี

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้ทำหนังสือเพื่อประสานงานในการขอเข้าพบ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เพื่อรับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายจะหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้เนื่องจากหากดำเนินนโยบายดังกล่าวจริงจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาหลายด้าน

“ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีความกังวลใจมากอยากทราบข้อเท็จจริง เพราะการหยุดรับซื้อไฟฟ้าจะกระทบต่อภาพรวมอย่างมากโดยเฉพาะเทรนด์พลังงานของโลกก็มุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดภาวะโลกร้อน”นายสุวิทย์ กล่าว

สำหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนภาพรวมที่ผ่านมาของไทยตลอดกว่า 10 ปี ได้ก่อให้เกิดการผลิตไฟในพลังงานหมุนเวียนแล้วกว่า 9,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 4.5 แสนล้านบาท มีบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะสมาชิกสอท.ก็มีถึง 250 บริษัทและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีกกว่า 300 บริษัท กับอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมมากกว่า 400 บริษัท หากหยุดการรับซื้อก็เท่ากับสิ่งที่ทำมาตลอด 10 ปี จะหยุดทันทีกระทบต่อระบบห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการพัฒนาที่ผ่านมายังก่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสอท.คนใหม่ เปิดเผยนโยบายว่าจะเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมใช้นวัตกรรมใหม่ ไม่เช่นนั้นจะประสบปัญหาการแข่งขันในอนาคตได้ และจะให้สภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่เข้มข้นขึ้น ตลอดจนร่วมกันผลักดันเดินหน้านโยบายสำคัญของภาครัฐสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ

9/4/2561  แนวหน้า (9 เมษายน 2561)

ผู้สนับสนุน