นายกฯเซ็นแก้คำสั่งคสช.ปรับบอร์ดรถไฟชุดใหม่ ส่ง “กุลิศ สมบัติศิริ”นั่งประธาน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ครม.เห็นชอบ ปรับบอร์ดร.ฟ.ท.ชุดใหม่ หลังนายกฯ เซ็นแก้ไขคำสั่ง หัวหน้า คสช.เดิม ส่ง “กุลิศ สมบัติศิริ”อธิบดีกรมศุลฯนั่งประธานบอร์ด ขับเคลื่อนขนส่งทางราง

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (10 เม.ย. 61) ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ชุดใหม่ ตามที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้พิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 10/2560 เรื่องการปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทน ลงวันที่ 23 ก.พ. 2560 โดยแก้ไขคำสั่งเดิม และกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 9 ราย

ได้แก่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ มีนาย กวิน ทังสุพานิช , นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ , นายพชร อนันตศิลป์ , นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม , นายวรวุฒิ มาลา ,นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา , นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ และ นายอารีศักดิ์ เสถีรภาพอยุทธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รวมทั้งให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขึ้นทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อไป โดยแจ้งให้ครม.รับทราบด้วยทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการปฏิรูปประเทศ

รายงานข่าว แจ้งว่า คสช. ได้มีคำสั่งมาตรา 44 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2560 แต่งตั้งบอร์ดร.ฟ.ท. โดยมีนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ เป็นประธานและตั้งนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในขณะนั้น รักษาการ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และทำให้ตามคำสั่งดังกล่าวทำให้ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าฯร.ฟ.ท. ต้องพ้นจากตำแหน่ง

สำหรับ การปรับเปลี่ยนบอร์ด ร.ฟ.ท. ครั้งนี้ มีสาเหตุจากหลายปัจจัย ประกอบกับ นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ เป็นประธาน จะครบวาระเนื่องจากอายุ 65 ปี ในวันที่ 28 พ.ค. นี้ ประกอบกับมีบอร์ดบางคนได้ลาออก จึงถือโอกาสเป็นปรับเปลี่ยนใหม่ โดย มีบอร์ดเดิมที่ได้รับแต่งตั้งกลับมาเป็นบอร์ดอีกคือ นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ และนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

10/4/2561  MGR Online (10 เมษายน 2561)

ผู้สนับสนุน