TPCH โชว์กำไรโต27.2% ลุยประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง หรือ TPCH เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรกของปี 2561 ว่าบริษัทมีรายได้รวม 342.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 45.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 235.83 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 81.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.2% เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 63.92 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยหนุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ COD อยู่จำนวน 6 แห่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ (CRB), โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ (MWE), โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP), โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG)โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) และโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP) กำลังการผลิตรวม60 เมกะวัตต์

นอกจากนี้บริษัท ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างทั้งสิ้น 49 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 10 เมกะวัตต์ รวมโครงการทั้งสิ้น 119 เมกะวัตต์ บริษัท ตั้งเป้าหมายมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเป็น 200 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะรวมเป็น 50 เมกะวัตต์ภายในปี 2563 และอยู่ระหว่างเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ VSPP Semi-Firm สําหรับประเภทพลังงานหมุนเวียนชีวมวลและชีวภาพเท่านั้นคาดว่าจะเปิดให้เข้าร่วมประมูลโครงการทั่วประเทศประมาณ 269 เมกะวัตต์ ในปีนี้ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะประมูลงานได้90 เมกะวัตต์จาก 269 เมกะวัตต์

11/5/2561  แนวหน้า (11 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน