ทางคู่‘เด่นชัย-เชียงของ’จ่อเข้าครม.

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของระยะทาง 323.10 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 76,978 ล้านบาท ว่าขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ สศช.) พิจารณาโครงการดังกล่าวแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องรอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งหาก ครม.ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว จะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน เพื่อร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) หลังจากนั้นจึงจะเริ่มประกวดราคาได้ประมาณภายในปีนี้

สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อส้รางทางรถไฟใหม่เพิ่มขึ้น 2 เส้นทาง ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 59 ตำบล 17 อำเภอ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ (จุดเริ่มต้น) จังหวัดลำปาง พะเยา เชียงราย (จุดสิ้นสุด) และก่อสร้างอุโมงค์ 26.9 กม. มีสถานีตามเส้นทางจำนวน 26 สถานี (สถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และป้ายหยุดรถไฟ) โดยมีสถานีเด่นชัย มหาวิทยาลัยพะเยา บ้านสันป่าเหียง สูงเม่น บ้านโทกหวาก เชียงราย แพร่ พะเยา ทุ่งก่อหนองม่วงไข่ ดงเจน เวียงเชียงรุ้ง หนองเสี้ยว บ้านร้อง ชุมทางบ้านป่าซาง สอง บ้านใหม่ บ้านเกี๋ยง แม่ตีบ ป่าแดด ศรีดอนชัย งาว ป่าแงะ เชียงของ ปงเตา และสถานีบ้านโป่งเกลือ

10/5/2561  แนวหน้า (10 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน