แต่ง-เติม-เสริม-สุข | ภูมิสถาปัตยกรรม ... จะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อพูดถึงเรื่องของแวดวงการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เราก็มักจะนึกถึง "สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร" หลายคนมักลืมนึกถึงคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญกับการออกแบบชีวิตให้กับโลกใบนี้ นั่นคือ ภูมิสถาปนิก ผู้ที่จะเป็นคนสร้างสรรค์งานที่อยู่ภายนอกอาคารทั้งหมด รวมไปจนถึงงานสเกลใหญ่ระดับเมือง

โครงการ Veranda Resort Pattaya ออกแบบโดย บริษัท TROP

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า "งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ใช่แค่งานจัดสวน" แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของพื้นที่ใช้งาน มุมมองของพื้นที่ว่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่รอบนอกอาคารทั้งหมด ให้มีเรื่องราวและส่งเสริมความสวยงามให้กับตัวสถาปัตยกรรมต่อเนื่องไปจนถึงสเปซภายในอาคาร ตลอดจนผลกระทบต่อวัฒนธรรมของชุมชน ชีวิตของผู้คน และระบบนิเวศต่าง ๆ อันจะเห็นได้ว่า มีประเด็นเชิงลึกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในงานออกแบบสาขานี้

โครงการ Veranda Resort Pattaya ออกแบบโดย บริษัท TROP

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนั้น จะให้ดีก็ควรจะต้องเริ่มควบคู่ไปกับการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการพูดคุยกันระหว่างสถาปนิกและภูมิสถาปนิก เพื่อให้งานทั้ง 2 ส่วน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจไปว่า งานส่วนนี้มาเริ่มออกแบบภายหลังก็ได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ก็สามารถทำได้ แต่หากจะให้เกิดผลดีต่อตัวงานมากที่สุดแล้ว จึงอยากแนะนำให้เริ่มออกแบบไปพร้อม ๆ กัน

โครงการ Life Ladprao ออกแบบโดย บริษัท Landscape Tectonix

ในปัจจุบัน มีการตระหนักถึงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้น ทั้งในระดับโครงการก่อสร้างอาคารของภาคเอกชน หรือแม้แต่โครงการปรับปรุงพัฒนาที่ดินใหญ่ ๆ ของภาครัฐ มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายถึงกับนำเอารูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมมาร่วมเป็นจุดขายโครงการ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มลูกค้า

โครงการ Veranda Resort Pattaya ออกแบบโดย บริษัท TROP

นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ยังมีอีกมากมายหลายเรื่องหลายโครงการ ที่ล้วนแล้วแต่ได้รับการผลักดันจากเหล่าภูมิสถาปนิกที่สร้างสรรค์งานออกแบบ ที่จะช่วยให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ และต่อจากนี้ไป วิชาชีพนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งสาขาการออกแบบที่ได้รับการตระหนักถึงในสังคมวงกว้าง มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในสาขาวิชาชีพนี้มากขึ้น

17/7/2561  ฐานเศรษฐกิจ (17 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน