“อุตตม” เผยนักลงทุนญี่ปุ่นเตรียมลงพื้นที่ EEC-SEZ ส.ค.นี้

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“อุตตม” เผยการเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 4 นำโดย “สมคิด” รองนายกรัฐมนตรี ทางคณะนักลงทุนญี่ปุ่นและเอสเอ็มอีเตรียมเดินทางลงพื้นที่ EEC และ SEZ เดือนสิงหาคมนี้ หลัง กนอ.ลงนามร่วม JILC ภายใต้กระทรวงเมติ เพื่อผลักดันการลงทุนร่วมกัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายไทย ว่า ไทยได้แลกเปลี่ยนกรอบความร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) ที่จะเชื่อมโยงโครงการ Connected Industries พร้อมกันนี้ ได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ JILC (Japan Industrial Location Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านการลงทุนภายใต้กระทรวงเมติเพื่อผลักดันให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในนิคมฯ ของไทย ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้คณะนักลงทุนจากญี่ปุนจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่

“การลงนามระหว่าง กนอ.กับ JILC ทั้งสองประเทศจะร่วมกันนำคณะนักลงทุนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ญี่ปุ่นผลักดันการลงทุนต่างประเทศมากขึ้น จะเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะมาลงทุน” นายอุตตมกล่าว

สำหรับการต่อยอดโครงการ Connected Industries ของญี่ปุ่นและไทยแลนด์ 4.0 ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเมติได้ร่วมกันกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยและญี่ปุ่นให้ความสำคัญอันดับต้น ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตฯ เทคโนโลยีชีวภาพ อุตฯ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และบริการสุขภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และอุตฯ ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังกำหนดแนวทางโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไว้ 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ขณะเดียวกันยังได้เสนอให้ญี่ปุ่นพัฒนาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นในเขตพื้นที่ EEC เป็นต้น

19/7/2561  MGR Online (19 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน