ชี้รถไฟเร็วสูงเสี่ยงขาดทุน เล็งพัฒนาที่‘พิษณุโลก’หารายได้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน และรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่น ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก วงเงินลงทุน 276,000 ล้านบาทว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนความเหมาะสม และความคุ้มค่าของแผนแม่บทที่ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งมาก่อนที่จะเสนอแผนแม่บทให้ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

สำหรับประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือเรื่องรายได้ว่าเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลศึกษาพบว่าตัวเลขประมาณการผู้โดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 คนต่อวันโดยเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนจะต้องมีผู้โดยสาร 30,000 คนต่อวัน และควรจะมีผู้โดยสาร 40,000 -50,000 คนต่อวัน หากจะทำให้โครงการมีกำไรจากค่าโดยสาร

อย่างไรก็ดี โครงการนี้มีแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในเบื้องต้นจะพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่พิษณุโลก ที่เป็นศูนย์กลางเชิงพาณิชย์ของโครงการมีลักษณะเอกชนร่วมลงทุน (PPP) คล้ายกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่ทางรัฐบาลอาจต้องเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างโยธา ส่วนเอกชนเข้ามาดูแลงานระบบและบริหาร

25/7/2561  แนวหน้า (25 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน