“อาคม” ติดตามโครงการพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง-ถนนคลองโคลนเลียบแนวชายฝั่งเสร็จ พ.ค.นี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“อาคม” ติดตามการแก้ปัญหา และแผนงานโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 และรับฟังข้อมูลก่อนสรุปยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 “สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์” เสนอที่ประชุม ครม.สัญจร ด้าน ทช.เผยถนนคลองโคลน-บ้านตะบูน จ.เพชรบุรี คืบหน้า คาดเสร็จ พ.ค. 2561 ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมรับฟังบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 โดยได้ติดตามการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมให้ประชาชนในพื้นที่ และรายงานแผนงานโครงการที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพื่อสรุปยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ยังได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านคลองโคน-บ้านบางตะบูน อำเภอเมือง, บ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม, เพชรบุรี ระยะทาง 14.386 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 86.25 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตก ช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งชุมชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายสายรองในการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง

นายอาคมกล่าวว่า ภาคกลางตอนล่างต่อเนื่องภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะด้านตะวันตกของอ่าวไทยตั้งแต่ จ.สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง มีทัศนียภาพที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งต่อเนื่องกัน เหมาะที่จะพัฒนาให้เข้าโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญในระดับนานาชาติ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตก ช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งชุมชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายสายรองในการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง

5/3/2561  MGR Online (5 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน