คมนาคมดันพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ ขยายรันเวย์และอาคาร รองรับผู้โดยสารโต

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“คมนาคม” เดินแผนขยายศักยภาพ สนามบินบุรีรัมย์ เตรียมศึกษาขยายรันเวย์ เป็น 3,000 เมตร และขยายอาคารผู้โดยสาร คาดปี 61 มีผู้โดยสารกว่า 2.3 แสนคน สนามบินบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 3 แห่งที่ ทย.มีแผนเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน PPP เนื่องจากมีพื้นที่พร้อม และมีกิจกรรมด้านกีฬาสนับสนุน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ว่าปัจจุบันกรมท่าอากาศยาน (ทย.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สามารถจอดอากาศยานได้ 6 ลำ จากเดิมที่รองรับอากาศยานได้จำนวน 2 ลำ นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานได้วางแผนการศึกษาออกแบบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการขยายความยาวทางวิ่ง (Runway) จาก 2,100 เมตร เป็น 3,000 เมตร เพื่อรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ และขยายอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารในอนาคตตามข้อเสนอของจังหวัดบุรีรัมย์

โดยในปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 230,000 คน ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานฯ มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 1,700,000 คนต่อปี ทั้งนี้ ท่าอากาศยานฯ ได้ปรับปรุงห้องผู้โดยสารขาออกให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 150 คน/ชั่วโมง เป็น 450 คน/ชั่วโมง

รายงานข่าวแจ้งว่า ท่าอากาศยานบุรีรัมย์เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 3 แห่ง ที่ ทย.มีแผนเบื้องต้นในการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) พัฒนา ส่วนอีก 2 แห่ง คือ เพชรบูรณ์, นครราชสีมา อยู่ระหว่างเตรียมเสนอแผนเบื้องต้นต่อกระทรวงคมนาคม จากนั้นจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์แนวทางและรูปแบบการพัฒนา ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2556 ต่อไป

สำหรับท่าอากาศยานบุรีรัมย์นั้นมีจุดเด่นในเรื่องกิจกรรมด้านกีฬา และมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้ โดยจะต้องลงทุนขยายความยาวรันเวย์จาก 2,100 เมตร เป็น 2,500 เมตร และระยะต่อไปเป็น 3,000 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของการรองรับเที่ยวบิน

7/5/2561  MGR Online (7 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน