info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

อุโมงค์รถไฟทางคู่ “บ้านหินลับ มวกเหล็ก” ยาวที่สุดในประเทศไทย 5.2 กิโลเมตร

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ล่าสุดเป็นคิวของ “ร.ฟ.ท.-การรถไฟแห่งประเทศไทย” ที่เริ่มประกาศความสำเร็จในการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟทางคู่สายยาวที่สุดในประเทศไทย

“นิรุฒ มณีพันธ์” ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. ระบุจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณ “บ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

โดยมีความยาวภายในอุโมงค์ทั้งสิ้น 5.2 กิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะทางในอุโมงค์ทั้งขาขึ้น-ขาล่องรวมกัน 10.4 กิโลเมตร

รายละเอียดก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทั้งหมด 3 อุโมงค์ ได้แก่ 1.อุโมงค์หินลับ 5.20 กิโลเมตร 2.อุโมงค์มวกเหล็ก 0.26 กิโลเมตร และ 3.อุโมงค์คลองขนานจิตร 1.17 กิโลเมตร บนพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด “สระบุรี-โคราช”

โดยมีอีก 2 อุโมงค์มีการเจาะทะลุหากันเสร็จเรียบร้อยไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ “อุโมงค์มวกเหล็ก-อุโมงค์คลองขนานจิตร”

“การขุดเจาะอุโมงค์รถไฟถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ โดยกิจการร่วมค้า ITD-RT ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรับเหมามหาชน 2 บริษัทคือ อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กับไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ได้กดปุ่มระเบิดอุโมงค์หินลับทะลุหากันทั้งหมดหรือ tunnel breakthrough สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ มีระยะทางรวม 132 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 5 เส้นทางรถไฟที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทยปี 2558-2565

ในอนาคตอันใกล้เมื่อก่อสร้างเสร็จจะช่วยลดเวลาการเดินทางและขนส่ง ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟมากขึ้น ทั้งในด้าน “ขนคน-ขนของ”

รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงให้กับประเทศ เพราะแบ่งเบาการขนส่งสินค้าทางถนนมาใช้บริการขนส่งสินค้าทางรางมากขึ้น

24/6/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (24 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors