info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ฟันกำไร1.67พันล้าน บอร์ดเคาะจ่ายปันผล อัตราหุ้นละ0.12 บาท

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 หรือ 1H/2564 (มกราคม-มิถุนายน 2564) บริษัทมีรายได้รวม 7,671 ล้านบาท เติบโตขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 (%YoY) ส่งผลให้รายได้รวมขณะนี้คิดเป็น 55% ของเป้ารายได้ทั้งปี 2564 ขณะเดียวกัน มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,677 ล้านบาท เติบโตขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปี 2563

ส่งผลให้ภาพรวมครึ่งปีแรกยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,801 ล้านบาท เติบโตขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 852 ล้านบาท เติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รวมถึงยังสามารถรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ได้ที่ 22.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

“แม้จะมีมาตรการกึ่งล็อกดาวน์เกือบตลอดทั้งไตรมาส 2/2564 จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 แต่เรายังคงมียอดโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการวางรากฐานกระจายความเสี่ยงในอดีต ส่งผลให้ปัจจุบันเรามีโครงการทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมกระจายออกไปครอบคลุมทุกเซกเมนท์และทุกทำเลศักยภาพ”

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญจ่ายปันผลสำหรับกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้นไม่เกิน 294 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 9 กันยายน 2564

13/8/2564  แนวหน้า (13 สิงหาคม 2564)

Our Sponsors