info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

ปตท. เดินเครื่องท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวม 417 กิโลเมตร

Oil & Gas News / ข่าวหมวดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ปตท. เดินเครื่องระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ผ่าน 8 จังหวัด รวม 417 กิโลเมตร ยาวสุดในไทย จ่ายก๊าซสูงสุด 2,000 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน เสริมความมั่นคงพลังงาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจาก บมจ.ปตท.ระบุว่า วานนี้ (8 พฤษภาคม 2567) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็นประธานในพิธีเปิดการจ่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ณ สถานีผสมก๊าซท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 (TP5MX) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

โดยโครงการดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงระบบท่อก๊าซธรรมชาติจากภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตก ระยะทาง 417 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย โดยสามารถการจ่ายก๊าซธรรมชาติ สูงสุดประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน พร้อมมีสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ระหว่างทางอีกจำนวน 28 สถานี ตลอดแนวท่อ พร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567

นายอรรถพลเปิดเผยว่า ก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ อีกทั้งรองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง ความสำเร็จของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 เป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้า เชื่อมต่อโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ โดยโครงการนี้จะพาดผ่าน 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี

อีกทั้งโครงการยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทำให้สามารถก่อสร้างได้เป็นผลสำเร็จ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ระยะเวลาก่อสร้างรวมประมาณ 6 ปี (2561-2567)

โดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 จะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.prachachat.net/economy/news-1559661

9/5/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 9 พฤษภาคม 2567 )

Youtube Channel