ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

ผลิตภัณฑ์ใหม่แนะนำในปี 2020

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ในปี2020 บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด มีผลิตภัณฑ์ใหม่แนะนำ ในชื่อสินค้าว่า “ROLLASKA-I” (Hi-speed sheet shutter) ประตูผ้าใบม้วน เปิด-ปิด อัตโนมัติ ความเร็วสูง ลดการไหลเข้ามาของอากาศจากภายนอกโดยการติดตั้งกลไกพิเศษที่ช่วยป้องกันการไหลเข้ามาจากทางด้านบนได้ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะกับโรงงานแปรรูปอาหาร, โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ฯลฯ ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างยิ่ง มีการติดตั้งกลไกในการกลับคืนตำแหน่งเดิมเมื่อมีการสัมผัสถูกกับ Sheet shutter ในโรงงาน อีกทั้งยังเป็น Hi-speed sheet shutter รุ่นใหม่ที่มีความเป็นเลิศด้านการประหยัดพลังงานและนำเข้าจากยุโรปอีกด้วย

Publish date : 8/1/2563

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors